Selasa 23 Jan 2024 16:07 WIB

Masuk Surga dengan Dzikir Laa Ilaha Illallah, Ini 7 Syaratnya

Kalimat Laa Ilaha Illallah merupakan kunci seorang hamba masuk surga.

Rep: Mabruroh/ Red: Ani Nursalikah
Ilustrasi Surga
Foto:

Kemudian, berdasarkan penelitian para ahli ilmu terhadap nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah, maka menjadi jelas bahwa laa ilaaha illallah tidaklah diterima kecuali dengan memenuhi tujuh syarat, yaitu sebagai berikut.

1. Ilmu tentang maknanya baik penafian maupun penetapan yang meniadakan kebodohan

Artinya, hendaklah orang yang mengucapkannya mengetahui bahwa kalimat ini menafikan semua jenis peribadatan dari segala sesuatu selain Allah swt, lalu menetapkan hal itu untuk Allah semata. Allah berfirman, “Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan,”

Disebutkan dalam sahih Muslim, dari hadits Utsman bin Affan, Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang Haq kecuali Allah, niscaya dia masuk surga.” Melalui hadits ini Rasulullah mempersyaratkan ilmu atas ucapan tersebut.

2. Keyakinan yang menafikan kebimbangan dan keraguan

Yakni, hendaknya orang mengucapkannya yakin tentangnya dengan keyakinan yang kuat, tak ada kebimbangan dan keraguan padanya. Yakin adalah kecukupan ilmu dan kesempurnaannya. Allah

Swt berfirman tentang sifat orang-orang Mukmin:

"Hanya saja orang-orang Mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta benda dan diri-diri mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (QS Al-Hujurat: 15).

3. Keikhlasan yang menafikan syirik dan riya

Hal ini direalisasikan dengan memurnikan amal dan membersihkan amalan dari semua kotoran yang nampak maupun tersembunyi. Ini terjadi dengan mengikhlaskan niat dalam semua ibadah kepada Allah semata. Allah berfirman, “Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya,” (QS Al Bayyinah ayat 5)

Kejujuran yang menafikan kedustaan...

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement