Rabu 01 Nov 2023 12:23 WIB

Seramnya Wajah Malaikat Munkar dan Nakir Ketika Datang ke Kuburan Orang Kafir

Bahkan kedua malaikat itu membawa pemukul yang begitu berat.

Rep: Andrian Saputra/ Red: Ani Nursalikah
Ilustrasi Pemakaman
Foto:

"Jika salah seorang dari kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan kedua mata mereka biru. Salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. 

Keduanya bertanya: 'Apakah pendapatmu mengenai lelaki ini? Lalu dia menjawab sebagaimana yang pernah dikatakan dahulu: 'Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya'. Keduanya berkata; 'Kami sudah mengetahui kamu akan mengucapkan demikian,'. 

Kemudian, kuburnya dilapangkan seluas tujuh puluh hasta dikali tujuh puluh hasta. Lalu diterangi dan dikatakan kepadanya; 'Tidurlah, ' dia berkata; 'Biarkanlah aku kembali kepada keluargaku untuk mengabarkan kepada mereka.' Keduanya berkata; 'Tidurlah seperti pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai', hingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya. 

Adapun seorang munafik berkata; 'Aku hanya mendengar orang-orang mengatakanya lalu aku ikut mengatakannya. Aku tidak tahu. Keduanya berkata; 'Kami sudah tahu mengatakan demikian. Lalu dikatakan kepada bumi; 'Himpitlah dia!' Lantas bumi menghimpitnya hingga persendiannya hancur. Dan dia terus diadzab di dalamnya hingga Allah membangkitkan dari tempat tidurnya." 

Hadits semakna diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Barra bin Azib, Abu Ayyub, Anas, Jabir, 'Aisyah dan Abu Sa'id. Semuanya meriwayatkannya dari Nabi SAW mengenai adzab kubur. Abu Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib." 

 

(HR. Tirmidzi nomor 991, hadits ini juga dinukilkan oleh Imam Qurthubi dalam kitab at Tadzkirah, penerbit Maktabah Darul Minhaj, halaman 350-351).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement