Selasa 10 Aug 2021 04:50 WIB

Ketika Rasulullah Mengelabui Kaum Quraisy Saat Hijrah

Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsaur selama tiga hari.

Rep: Rossi Handayani/ Red: Ani Nursalikah
Ketika Rasulullah Mengelabui Kaum Quraisy Saat Hijrah Seorang peziarah keluar dari mulut Gua Tsur saat melakukan ziarah di gua yang pernah dijadikan tempat persembunyian Rasulullah SAW dan sahabatnya (Abu Bakar ash-Shiddiq) tersebut.
Foto:

Akan tetapi, Nabi SAW menempuh strategi untuk mengelabui kaum Quraisy. Saat itu, kaum Quraisy mengadakan sayembara bagi siapa pun yang dapat menangkap Nabi SAW dan Abu Bakar, hidup atau mati, akan mendapatkan 100 ekor unta.

Nabi SAW dan Abu Bakar justru ke arah selatan terlebih dahulu, semakin menjauh dari kota Madinah. Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsaur selama tiga hari agar orang-orang Quraisy menyangka Nabi SAW dan Abu Bakar sudah berhasil lolos.

Mereka sudah mencari ke arah jalan menuju kota Madinah, tetapi tidak menemukan Nabi SAW dan Abu Bakar. Padahal, keduanya belum keluar dari kota Makkah dan masih bersembunyi di Gua Tsaur.

Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Kemudian, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi ke gua di jabal (gunung) Tsaur. Mereka pun bersembunyi di sana selama tiga hari. Abdullah bin Abi Bakar bermalam bersama mereka berdua. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas dan cepat paham. Ia meninggalkan mereka berdua pada waktu sahur, dan pada pagi hari ia sudah berada di tengah-tengah orang-orang Quraisy (di pusat kota Makkah) seakan-akan ia bermalam di situ. Tidaklah ia mendengar tentang satu berita pun yang berkaitan dengan rencana keburukan untuk mereka berdua (Nabi dan Abu Bakar) kecuali ia menghafalnya, hingga jika telah malam, ia pun datang dan memberitahukan mereka berdua tentang berita tersebut" (HR Bukhari).

Meskipun Nabi dan Abu Bakar sudah berusaha mengelabui kaum Quraisy dengan bersembunyi di Gua Tsaur, pasukan berkuda Quraisy disertai para pencari jejak akhirnya bisa menemukan jejak Nabi dan Abu Bakar. Pada suatu hari, mereka tiba di mulut Gua Hira, tepatnya di atas gua. Seandainya mereka melihat ke bawah, mereka akan menemukan Nabi SAW dan Abu Bakar.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement